Založit webové stránky nebo eShop

HASIČI NEPOMYŠL

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

Příručka pro případ ohrožení                 http://www.firebrno.cz/uploads/blondynky/verze_pdf/5_hasici_pristroje_2013.pdf        
informace

Proč mít hasicí přístroj?

 

Když budeme brát, že hasicí přístroj by měl být základním bezpečnostním prvkem vaší domácnosti, kanceláře či skladu, tak i nová nařízení přikazují majitelům nových rodinných domů a rekonstruovaných chat a chalup (každý, kdo 1. Července 2008 zkolauduje dům nebo začne rekonstruovat chatu či chalupu) musí stavení vybavit nejen hlásičem požáru, ale také hasicím přístrojem. A to podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.

 

 

Majitel, který se jím nebude řídit a při požáru se zjistí, že hlásič a hasicí přístroj v domě chyběly, dostane pokutu.

Vyhlášky č. 23/2008 Sb. stanovuje, aby rodinné domy byly povinně vybaveny alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální hasicí schopností nejméně 34 A, tzn. musí být schopen uhasit požár dřevěné hranice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru.

Tento limit je opravdu minimum a pouze na hašení třídy požáru A (viz. rozdělení níže). V nabídce hasicích přístrojů, ale nalezneme mnoho univerzální přístrojů pro hašení třídy A (pevné), B (kapalné) a C (plynné látky) současně.

Jak správně vybrat hasicí přistroj?

Na začátek si něco povíme o rozdělení hasicích přístrojů, jaké typy se prodávají a na jaké druhy požárů jsou vhodné. Protože je spoustu druhů věcí, které mohou hořet od papíru přes televizi až po kovové slitiny, tak byly ty látky rozděleny do tzv. Tříd požáru.

Třídy požáru

Třída A - požáry pevných látek. Dřevo, uhlí, papír, textil, sláma, seno, plasty. Jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru se doporučují hasicí přístroje vodní, práškové a pěnové.

Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do kapalného skupenství. Benzin, nafta, dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, mazadla, barvy a laky. Pro tuto třídu požáru se doporučují hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída C - požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.

Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů může být extrémně vysoký teplo, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Třída E – dnes se již nepoužívá. V minulosti představovala požáry elektrických zařízeních pod napětím.

Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento typ požárů lze použít pěnové nebo práškové hasicí přístroje.

Druhy hasicích přístrojů

Přístroje jsou rozděleny podle toho, jakou mají hasicí látku. Některé druhy jsou na speciální použití, jiné mají univerzální použití, skoro na všechny druhu požárů.

Práškové hasicí přístroje – velice univerzální přístroj. Lze s ním hasit pevné látky, plyny (propan-butan, benzín, oleje, karma) i elektrická zařízení pod proudem.

Pěnové hasicí přístroje - vhodné pro hašení hořlavých kapalin jako benzín, nafta nebo olej.

Vodní hasicí přístroje - nejvhodnější pro hašení pevných hořlavých látek jako dřevo, papír, uhlí a textil. Nesmí být použity na hašení zařízeních pod elektrickým proudem, nejsou příliš účinné při hašení hořlavých kapalin.

Sněhové hasicí přístroje - vhodné zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a plynů.

Plynové hasicí přístroje - vysoce účinné při hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku rozptýlí, proto lze tento typ použít při hašení jemné mechaniky, počítačové techniky i automobilů.

Hasicí sprej – určen k hašení začínajících požárů třídy A, B a C. Je malý, levný a nevyžaduje pravidelný servis. Životnost bývá až 5 let. Vhodný do aut, chat, k grilování nebo jako základní doplněk k hlásičům požáru.

Naše doporučení

Každá domácnost by měla mít alespoň jeden hlásič požáru umístěný v centrální části bytu a hasicí přístroj na snadno dostupném místě.

Pamatujte

Pamatujte, že pokud hasicí přístroj jednou použijete (i jen na krátkou dobu), je NUTNÉ dát přístroj znovu naplnit a zkontrolovat. Když použijete-li již částečně vyprázdněný přístroj, mohli byste hasivo spotřebovat ještě před zdoláním plamenů…

Pamatujte, že investovat do protipožárního zabezpečení se vždy vyplatí. Škody způsobené požárem vždy mnohonásobně překročí náklady vynaložené na pořízení hasicího přístroje nebo "hlásiče požáru." O záchraně zdraví a životů ani nemluvě…

Vždy raději zavolejte hasiče a nepokoušejte se hasit požár v pokročilém stadii jen sami, ani s více hasícími přístroji by jste nebyli schopni uhasit velký požár bytu.

 
TOPlist